Content

De transplantatie

ruilmiddag

Cafe open: 12:00 uur | Entree: gratis

Planten-, stekjes- en tuinierspullenruil in Willemeen! Lees even het hele bericht door voor belangrijke informatie.

*** For English please scroll down ***

Wat is het?

Een gezellige middag waar mensen planten, stekjes, bollen, zaden, potten en meer ruilen, en met elkaar ervaringen en kennis uitwisselen onder een kopje koffie en wat lekkers. De opzet is als volgt:

12:00 - 13:00 inloop en 'pre-swap'
13:00 - 16:00 plantenruil
16:00 - 16:30 free for all

(De entree voor de ruil is uiteraard GRATIS; koffie en thee zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar)

Hoe werkt het?

Jullie zien dat de ruil uit drie onderdelen bestaat, dus we zullen over elk deel apart even uitweiden.

Inloop en pre-swap (12:00 - 13:00): al tijden op zoek naar die ene plant op je wishlist? Dit is je kans! We willen jullie aanmoedigen om je vraag en aanbod met elkaar te delen in dit event, en hopelijk komt daar dan wat moois uit. Voor ruilafspraken die op deze manier worden gemaakt is de pre-swap bedoeld. Deze plannen we voorafgaand aan de ruil, zodat de kans dat een bezoeker per ongeluk toch een gereserveerde plant meeneemt zo klein mogelijk is. Tip: label je plant met de naam van de ontvanger! Vanaf 12 uur kun je ook alvast op je gemak ruilwaar binnen brengen, voor mensen die bijvoorbeeld veel of moeilijk handelbare zaken meenemen, of mensen die nog even het centrum in willen en tussendoor niet met planten willen sjouwen. Koffie en thee zullen klaarstaan zodat je kunt zitten en keuvelen, of alvast even de planten bewonderen.

Plantenruil (13:00 - 16:00): je neemt je ruilwaar mee en krijgt per stekje/plant een of twee bonnetjes, afhankelijk van de grootte. Je zet je ruilwaar op de gelabelde tafels (er zullen verschillende hoekjes zijn voor verschillende categorieën planten etcetera, zodat het makkelijker zoeken is). Daarna kun je lekker gaan snuffelen in de verschillende ruimtes en plantjes uitzoeken naar gelang hoeveel bonnetjes je hebt gekregen, en bij vertrek lever je je bonnetjes weer in. Er zullen meerdere zithoekjes zijn, er is een binnenplaats voor als je een sigaretje wil roken, en er is koffie en thee beschikbaar voor een kleine bijdrage.

Free for all (16:00 - 16:30): om 16:00 is de ruil afgelopen en wordt er begonnen met opruimen. Alle ruilspullen die dan nog over zijn kunnen zonder bonnetje worden meegenomen. Uiterlijk om 16:30 gaat dan de deur dicht.

Locatie en routeomschrijving

De ruil zal gehouden worden in het café van jongerencentrum/concertzaal Willemeen (Willemsplein 1, Arnhem). Er is een grote parkeergarage onder Arnhem Centraal, bereikbaar via de centrumring (P-route) met een parkeertarief van € 2,46 per uur. Het centrum van Arnhem is notoir slecht bereikbaar voor autorijders, zeker als je niet bekend bent met de stad, dus we raden mensen aan liever met het openbaar vervoer te komen als dat een optie is. De Willemeen ligt slechts 2 minuten lopen van Arnhem Centraal en 1 minuut lopen van busstation Willemsplein af.

FAQ

- Q: Waarom wordt er onderscheid gemaakt in het aantal bonnetjes dat je voor je ruilwaar kunt krijgen?
A: In het kader van eerlijkheid wilden we een manier hebben waarop mensen die veel tijd, geld of kennis hebben geïnvesteerd in een grote plant of pot daar ook wat gelijkwaardigs voor terug kunnen krijgen.

- Q: Mag ik betalen voor ruilwaar?
A: Nee, we willen graag dat de ruil gezellig blijft en voor iedereen toegankelijk is. Alleen voor eten en dranken wordt er geld gevraagd.

- Q: Zijn ongewortelde stekken ook goed?
A: We zien natuurlijk het liefst gewortelde (en gelabelde!) stekken, zodat de kans dat een beginnende plantenliefhebber met een dood stekje eindigt zo klein mogelijk is, maar elke ruilwaar is welkom.

Meer vragen? Stel ze gerust in dit evenement. Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook!

Groetjes,

Liz en Eva

-----------------------------------------------------------------
Plant, cutting and gardener's swap in Willemeen! Please read the entire text for important information.

What is it?

It's a cosy afternoon where people can swap plants, cuttings, bulbs, seeds, pots and more, and where people can exchange experiences and knowledge. The day will be as follows:

12:00 - 13:00 doors open and pre-swap
13:00 - 16:00 open swap
16:00 - 16:30 free for all

(Admission to the event is FREE, naturally; coffee and tea are available for a small price)

How does it work?

You can see the swap is made up of three parts, so we'll tell you a little bit about each part.

Doors open and pre-swap (12:00 - 13:00): have you been searching for that one plant on your wish list? Here's your chance! We want to encourage you to share your wants and offers in this event, and hopefully you'll get lucky. The preswap is meant to accommodate these swap deals that are made beforehand, so the chance of someone taking a reserved plant will be as small as possible. Tip: label your plant with the recipient's name! From 12:00 you can bring in your swap items for when you've got a lot of items or ones that are difficult to handle, or if you want to visit the city center first and don't feel like lugging around your stuff. There will be coffee and tea available for a small price so you can sit down and chat a little, or maybe admire the plants everyone has brought in.

Open swap (13:00 - 16:00): you can bring in the things you want to swap and will receive either one or two tokens per plant/item, depending on its size. You can leave your plants on the labeled tables (there will be separate areas for different categories of plants and items so it'll be easier to look for what you want.) Then you can explore the areas and pick out plants equivalent to your number of tokens. You can hand the tokens back in when you leave. There will be multiple sitting areas, there's an open area for the smokers among you, and there will be coffee and tea available for a small price.

Free for all (16:00 - 16:30): the plant swap ends at 16:00 and that's when we'll start the cleanup. All swap items that are left are free to take. The doors will close at 16:30 at the latest.

Location and directions

The swap will take place in the café of youth center/concert venue Willemeen (Willemsplein 1, Arnhem). There's a big parking garage underneath Arnhem Central station which you can reach following the P-route, the tariff is € 2,46 an hour. The city centre is hard to navigate for motorists, especially if you're not familiar with the area, so we suggest people use public transportation if in any way possible. Willemeen is only a two minute walk away from Arnhem Central station and only a one minute walk away from Willemsplein bus station.

FAQ

- Q: Why is there a difference in the number of tokens your items are worth?
A: We want to be fair to people who invested a lot of time, money or skills in a big plant or pot, so this way they can get something equivalent in return.

- Q: Can I pay for swap items?
A: No, we'd like to make sure the swap stays pleasant and accessible to everyone. The only things for sale are snacks and drinks.

- Q: Can I bring in cuttings that aren't rooted yet?
A: Of course we'd prefer rooted (and labeled!) cuttings so there's less chance of a beginner ending up with a dead cutting, but both rooted and unrooted cuttings are welcome.

If you have any more questions feel free to post them in this event. We're looking forward to it, hope you are too!

Kind regards,

Liz and Eva

De transplantatie